Search
Close this search box.
, ,

Рискове при лазерна очна хирургия и видове лазери

Рискове от лазерна очна хирургия и видове лазер

Безопасни ли са лазерните лечения на очите и човешкото тяло? Медицинските лазери се използват широко при лечението на няколко медицински състояния. Въпреки че може да изглежда неправдоподобно, възможно е да се получи облекчаване на болката чрез използване на светлинна енергия, излъчвана от лазер. Доказано е, че използването на лазерна светлинна енергия има няколко благоприятни ефекта върху човешкото тяло, включително стимулиране на регенерацията на нервите, мускулна релаксация, ускоряване на лечебните процеси в увредените тъкани, както и намаляване на възпалението и дискомфорта. Полето на безопасността на лазерното лъчение обхваща принципите и практиките, насочени към осигуряване на сигурен дизайн, използване и интегриране на лазери, с основната цел да се намалят потенциалните рискове от лазерна очна хирургия, особено тези, свързани с очни наранявания.

Поради потенциала за трайно увреждане на очите в резултат на излагане дори на умерени нива на лазерно лъчение, често се прилагат държавни правила за контрол на продажбата и употребата на лазери. Основният фактор, допринасящ за вредата от лазерното лъчение, са термичните ефекти, докато фотохимичните реакции също могат да бъдат проблем за определени дължини на вълните на лазерното лъчение. Окото може да понесе увреждане от лазери дори със скромна сила. Високоинтензивните лазери имат способността да причиняват термично увреждане на кожата. Някои лазери притежават толкова високи нива на мощност, че дори разпръснатото отражение, излъчвано от повърхност, може да представлява значителен риск за здраве на очите.

променете естествения си цвят на очите
промяна на цвета на очите естествено с лазер

При лазерна промяна на цвета на очите пигментът се извлича целенасочено от повърхността на ириса с помощта на лазерен лъч

Процесът, известен като лазерна промяна на цвета на очите, включва използването на лазерен лъч за селективно премахване на пигментацията от повърхността на ириса, като по този начин се излагат основните сини и зелени нюанси, които са скрити зад меланина. Лазерът Lumineyes 8G, представляващ върха на съвременната лазерна технология, се използва променете цвета на очите си безопасно. Лазерът Lumineyes 8G е класифициран като селективен за ириса лазер, което го прави най-сигурната налична лазерна технология. Lumineyes лазер хирургия за промяна на цвета на очите е процедура, която променя цвета на ириса чрез селективно елиминиране на пигмента клетки, отговорни за оцветяването на очите. Когато индивидите отсъстват, пигментацията на кафявите ириси може да изглежда със синкав оттенък.

Това се дължи на липсата на пигментация в сините очи. Процедурата е ограничена до тези с кафяв цвят на очите. Хирургичното лечение с лазерна промяна на цвета на очите Lumineyes използва нискоенергиен лазерен лъч, който преминава през прозрачната роговица на окото, причинявайки леко повишаване на температурата на кафявия пигмент, разположен в предната част на ириса, който представлява пигментираната част на окото. око. Използването на топлина инициира химическа реакция, която води до елиминиране на кафявия пигмент, като по този начин излага присъщия син или зелен оттенък на окото.

Какво е най-широкото определение за лазер? рискова ли е лазерната очна операция?

Терминът „лазер“ се отнася до устройство, което излъчва кохерентна и усилена светлина чрез процеса на стимулирано излъчване. Името „лазер“ е съкращение, получено от фразата „усилване на светлината чрез стимулирано излъчване на радиация“. Лазерната светлина се класифицира като вид нейонизиращо лъчение. Лазерната технология генерира и подобрява светлината с различни качества, които са непостижими с други средства. Излъчваната светлина е монохроматична, състояща се от отделен нюанс с точна дължина на вълната. Лазерното лъчение може да се произвежда в няколко области на електромагнитния спектър, включително ултравиолетова, видима светлина и инфрачервена светлина. Характеризирането на цвета на лазерната светлина често се изразява във връзка с дължината на вълната на лазерното лъчение.

2Преобладаващата единица, използвана за количествено определяне на дължината на вълната на лазера, е нанометърът (nm), който съответства на една милиардна от метъра.

Светлината, излъчвана от алтернативни източници, се състои от различни комбинации от цветове, характеризиращи се с различна дължина на вълната. Лазерите притежават характеристиката на кохерентност, което ги прави генератори на светлина с високи нива на кохерентност. Гореспоменатата характеристика означава, че лазерите излъчват светлина, която е монохроматична, показваща единична или специфична дължина на вълната и има кохерентно свойство, при което всички фотони или светлинни „частици“ се разпространяват в еднаква посока.

Присъщото свойство на насоченост на лазерните лъчи им позволява да притежават висока степен на фокус, което води до колимирана природа, която предотвратява дисперсията, която обикновено се наблюдава в лъчите на фенерчето. Благодарение на способността да ограничи светлинния лъч в много ограничен пространствен обхват, той показва значителна величина на излъчване на единица площ. Тези характеристики улесняват способността на лазерните системи да генерират лазерни лъчи с висок интензитет, способни ефективно да разрязват метал.

Лазерите намират приложение в здравните заведения за различни цели, включително, но не само, рязане, запечатване и извършване на хирургически операции.

Способността на лазерното лъчение да се концентрира върху малка област на ретината се улеснява от кохерентността и ниския ъгъл на отклонение, присъщи на лазерната светлина, както и способността й да бъде фокусирана от лещата на окото. Временно повишаване от само +10°C има потенциала да причини необратимо увреждане на фоторецепторните клетки на ретината. в случай, че лазерът има достатъчна мощност, той има потенциал да предизвика трайно увреждане за интервал от време, който е по-малък от продължителността на едно мигане.

Лазерите с адекватни нива на мощност във видимия до близкия инфрачервен диапазон (400–1400 nm) притежават способността да проникнат в очната ябълка, което потенциално води до топлинни ефекти върху ретината. Обратно, лазерното лъчение с дължини на вълните под 400 nm или над 1400 nm се абсорбира предимно от роговицата и лещата, което може да доведе до образуване на катаракта или изгаряния.

Как да промените цвета на очите си с лазер?

Използването на лазерни изстрели върху ириса улеснява прехвърлянето на пигменти във водната течност, което води до трайно изсветляване на цвета на очите на ириса. Въпреки това, гореспоменатото лекарство, известно като Lumineyes промяна на цвета на очите, се счита за безопасен и ефикасен. Въпреки това има повече техники за промяна на цвета на очите. Значителен брой хора изразяват недоволство от естествения цвят на очите и имат желание да притежават най-необичайния цвят на очите. Индивидите с кафяви очи изразяват предпочитание към сини очи, докато хората със сини очи проявяват желание за очи с по-дълбок оттенък.

Lumineyes лазерна промяна на цвета на очите е медицинска техника, която цели промяна на цвета на очите с помощта на лазер технология.

Техниката „Mylumineyes“ използва усъвършенствана лазерна система с най-голяма технологична сложност за целите на избора на пигмент. Този лазер има високо ниво на отношение към очните тъкани. Следователно, за разлика от преобладаващия онлайн дискурс, наблюдаваната честота на нежеланите ефекти е минимална. Методът на лазерно индуцирана промяна на цвета на очите дава резултати, които са естествени и трайни, като същевременно насърчава цялостното очно здраве.

Добре установен факт е, че промяната на цвета на очите чрез използването на лазерна технология е възможна. Фокусът на това проучване обаче е върху възможността за постигане на такава промяна по начин, който е едновременно безопасен и благоприятен за поддържане на здравето на очите. Може би може да се смята за твърде амбициозно, но наистина е възможно.

Lasik лазерната хирургия е жизнеспособна и сигурна алтернатива за очно лечение. Освен това си струва да се отбележи, че методът „Лазерна промяна на цвета на очите на Lumineyes“ е сравнително по-безопасен в сравнение с добре познатия процес lasik.

Лазерна хирургия за глаукома

Селективната лазерна трабекулопластика (SLT) е медицинска процедура, която използва лазерна процедура за лечение на глаукома. SLT е базирана на лазер хирургическа интервенция, използвана с цел намаляване на вътреочното налягане (ВОН) при индивиди, диагностицирани с откритоъгълна глаукома. Селективната лазерна трабекулопластика (SLT) е терапевтична процедура, използвана за лечение на очната дренажна система, по-специално на трабекуларната мрежа. Трабекуларната мрежа се отнася до сложната мрежа от канали около ириса, отговорни за улесняване на дренажа на течности от окото.

Какви са потенциалните очни рискове, свързани с използването на лазер?

Очният орган е много податлив на увреждане в резултат на излагане на лазерен лъч. Вероятността от получаване на наранявания зависи от характеристиките на силата и дължината на вълната на лазерния лъч. Рефлексивната активност на мигането се задейства от наличието на интензивна и ярка видима светлина. Актът на затваряне на окото предлага определено ниво на защита. Въпреки това си струва да се отбележи, че интензитетът на видимата лазерна светлина може да е достатъчен, за да причини увреждане във времеви интервал, по-кратък от продължителността на мигане. Използването на незабележим инфрачервен лазерен лъч, илюстриран от лазерния лъч с въглероден диоксид, не предизвиква светлинна светлина, способна да предизвика рефлексивна реакция на мигане или свиване на зеницата.

Следователно вероятността от понасяне на вреда е повишена в сравнение с еднакво интензивен видим светлинен лъч. Пространственото разпределение на увреждането зависи от оптичните характеристики на лазерния лъч. Лазерните лъчи във видимата светлина и близкия инфрачервен спектър се насочват към ретината. Следователно полученото увреждане се проявява като изгаряне на ретината. Роговицата има способността да абсорбира инфрачервено лъчение, което има потенциал да доведе до увреждане на роговицата и последващо зрително увреждане.

Кои са многото категории рискове, свързани с използването на лазери?

Има две отделни категории лазерни опасности, а именно лазер рискове и опасности, различни от лъч. Опасностите от лазерния лъч включват потенциал за очни и дермални изгаряния в резултат на директното излагане на тялото на човек на излъчения лазерен лъч. Опасностите извън лъча включват рисковете, произтичащи от самото лазерно оборудване, отделянето на опасни съединения от такова оборудване и емисиите на изпарения в резултат на материали, подложени на лазерни лъчи, включително лазерни импулси, генерирани по време на хирургични интервенции.

Какви са предимствата на лазерната хирургия в сравнение с традиционните хирургични процедури?

Сравнителните предимства на лазерната терапия в сравнение с хирургичните процедури: Използването на лазерна технология при хирургически процедури предлага намалена вероятност от увреждане на околните тъкани в сравнение с конвенционалните хирургични техники. Следователно, продължителността на лечението се ускорява и нивото на следоперативната болка е намалено в сравнение с конвенционалните техники, които изискват използването на скалпел и/или каутеризация. Процедурата е неинвазивна. Това означава, че има малък или незначителен период на неактивност. Пациентите имат възможността да напуснат клиниката, да се включат в лични хигиенни практики като душ или къпане и незабавно да продължат рутинните си дейности без забавяне.

Счита ли се лазерната светлина за канцероген?

Потенциалните канцерогенни ефекти на лазерите: Въпреки че липсват емпирични данни, свързващи лазерната терапия с развитието на рак, важно е да се отбележи, че това не означава абсолютна липса на опасност или гаранция за безопасност. Този анализ има за цел да проучи задълбочено потенциалната опасност от развитие на рак, свързана с лазерната терапия, както и да предостави важна информация, която хората трябва да знаят по този въпрос.

лазерна хирургия за промяна на цвета на очите Турция
лазерна хирургия за промяна на цвета на очите Турция

 

Използването на лазерна технология върху лицето смята ли се за безопасно?

Действително, лазерната епилация се счита за безопасна процедура за обезкосмяване на лицето. Ограничена подгрупа от индивиди са имали преходни неблагоприятни ефекти. Индивидът може да изпита кратка продължителност на лека еритема или оток след лечението, в зависимост от типа на кожата му.

Кой лазер се счита за безопасен?

Според съществуващите медицински познания, лазер от клас 1 се счита за безопасно. Този курс обхваща лазери или лазерни системи, които не са в състояние да излъчват нива на оптична радиация над ограниченията за излагане на окото, независимо от присъщите обстоятелства на излагане в рамките на дизайна на лазерния продукт. Лазерите от клас 2 се считат за безопасни за редовна употреба. Зелените лазерни показалки с изходна мощност от 5 mW, попадащи в класове II и IIIa, се считат за най-сигурен вариант за използване. По-високите изходни мощности често не са необходими за насочване, тъй като лъчът остава видим дори при условия на слабо осветление.

Най-общо казано, зеленият и червеният лазер притежават малко по-малък потенциал за причиняване на нараняване поради чувствителността на човешкото око към тези конкретни нюанси, което води до много бърза реакция. Сините и виолетовите лазери притежават до известна степен повишен капацитет за причиняване на наранявания поради намалената чувствителност на очите ни към тези конкретни нюанси. Вредните ефекти на лазерите върху биологичните тъкани, включително очите и кожата, може да се припишат на много причини.

В това проучване ние се стремим да проучим въздействието на социалните медии върху психичното здраве. По-конкретно термично увреждане, понякога наричано изгаряне, възниква, когато тъканите са подложени на повишени температури, което води до денатурация на протеини. Друг метод включва фотохимично увреждане, при което взаимодействието на светлината предизвиква химически промени в тъканта.

Възможно ли е цветът на очите да се промени естествено?

Кои са факторите, които допринасят за промяната на цвета на очите? Свързаните с възрастта промени в цвета на очите са природен феномен, който се появява, когато хората остаряват. Излагането на светлина води до увеличаване на образуването на меланин, което води до промяна в цвета на очите. Въпреки това си струва да се отбележи, че промените в цвета на очите могат да се проявят, когато индивидът напредва в процеса на стареене. Индивиди с по-светли оцветени очи, особено тези на кавказките спускане, може потенциално да изпитат постепенно изсветляване на цвета на очите си с течение на времето

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Newsletter

Signup our newsletter to get update information, news, insight or promotions.